Kursmaterial

I kursen hänvisas både till Skolverkets stödmaterial samt tryckt kurslitteratur. Kurslitteraturen är inte inkluderad i webbkursens pris, utan köps separat.

Länkar till Skolverkets material

Skolverkets allmänna råd Betyg och Betygssättning (Ersätter Bedömningsaspekter*)

Betygsskalan och betygen B och D

Sambedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan- praxis, begrepp, problem och möjligheter

Länk till Skolverkets film ”Hur sätter lärare betyg”

* 2018 10 29 publicerades Skolverkets allmänna råd med kommentarer Betyg och betygssättning.
I och med publiceringen av dessa allmänna råd utgår Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2011:149) om planering och genomförande av undervisningen, Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:33) om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan samt Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:187) om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen.
I samband med förändringen blev stödmaterialet ”Bedömningsaspekter” inte längre tillgängligt för nerladdning. Om någon i kursgruppen har till gång till texten via en tidigare nerladdning är den fortfarande relevant. Begreppet bedömningsaspekter tas nu upp i AR Betyg och betygssättning och som tidigare i bedömningsstöden i Bedömningsportalen.

Litteratur

Betygssättning: en handbok
av Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad

Prov och arbetsuppgifter: en handbok
av Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad

Filmer

De två filmer om bedömning som ingår i webbkursen hittar du här.