Om

Att sätta betyg är en myndighetsutövning. Lärare som sätter betyg ska följa de lagar och för ordningar som gäller. Men vad betyder det som står i föreskrifterna och vilka konsekvenser får det för dig som lärare? I den här kursen får du hjälp att förstå intentionerna bakom regelverket kring betygssättning och bedömning och vad de termer som används i styrdokumenten innebär. Du kommer också att få veta vad som inte är reglerat och vad lärare inte är skyldiga att göra.

Kursen vänder sig till:
Lärare i grundskolans år 1 till 9, gymnasieskolan och komvux. Kursen behandlar betygssättning men även de föreskrifter som gäller för lärare som undervisar i grundskolans år 1 till 5.

Kursen är webbaserad och genomförs som en studiecirkel på skolan.

Skolporten har i samarbete med Arete Akademi tagit fram en utbildning som innefattar filmer, kursmaterial, arbetsmaterial, diskussionsfrågor. Kursen är framtagen för att vara en praktiknära utbildning för ett arbetslag eller ämneslag. Det är en fördel om lärare som undervisar i samma eller likartade ämnen på en skola deltar tillsammans.

Rekommenderad tidsåtgång för kursen är 5-6 veckor med sammanlagt 4 träffar (dessa träffar organiseras av kursdeltagarna själva). Varje träff beräknas pågå ca 1,5 timme. Mellan träffarna läser deltagarna litteratur, vilket beräknas ta ca 1-2 timmar/vecka.

 

Kursen är framtagen av:

Per Måhl, utbildad gymnasielärare i svenska, religionskunskap och filosofi. Per har tidigare arbetat på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

 

 

 

 

 

Bo Sundblad, tidigare lärarutbildare på Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av arbete med kvalitativ bedömning, prov och betyg. Bo har tillsammans med Per Måhl skrivit flera böcker om bedömning och betygssättning.

 

 

 

 


Nyfiken men vill veta mer?

Grundläggande webbfilmen är öppen för dig att titta på utan registrerat konto!
Frågor? Kontakta Birgitta Hartzell via epost: birgitta.hartzell@skolporten.se